3 fouten die bedrijven kunnen maken op sociale media

Bedrijven investeren steeds meer middelen in sociale media. Toch merken heel veel bedrijven weinig impact. Drie zaken die ze fout kunnen doen op sociale media.

Bedrijven sociale media

Uit een studie van Manta blijkt dat bijna 60% van de bedrijven geen positief effect ziet van hun inspanningen op sociale media.
Waar loopt het fout bij deze bedrijven op sociale media? Drie mogelijke redenen.

1 – Ze zitten op te veel sociale media

Sommige bedrijven hebben geen idee waar hun doelpubliek zit op sociale media. Verkiezen ze Twitter? Zitten ze op Facebook? Of Linkedin? Het bedrijf weet het niet.
Het bedrijf begint vervolgens alle sociale media te bespelen in de hoop zo zijn doelgroep te bereiken. Het gevolg laat zich raden. In het wild communiceren zonder specifieke doelgroep voor ogen, zo gaat elke boodschap verloren, op elk sociaal netwerk.

2 – Ze weten niet wat hun doelpubliek wil

Bedrijven weten vaak niet wat hun doelpubliek wil. Willen ze promoties zien? Willen ze info over bepaalde producten? Willen ze een “achter-de-schermen”-blik?
Het bedrijf slaat aan het variëren in de communicatie waardoor het doelpubliek er geen lijn in kan trekken en één voor één begint af te haken.

Uit wanhoop begint het bedrijf vervolgens cartoons te posten – onder het mom: lachen mag ook eens – waarna de laatste volger definitief afhaakt.

3 – Ze hebben geen duidelijke doelstelling

Veel bedrijven wagen zich op sociale media nog voor ze  hebben uitgemaakt wat ze precies willen bereiken met hun aanwezigheid op sociale media.

Willen ze likes? Willen ze onmiddellijk iets verkopen? Of willen ze de doelgroep naar hun eigen site lokken en bv. zich laten inschrijven op hun eigen nieuwsbrief?

Elke doelstelling vraagt echter een eigen strategie. Ontbreekt die, dan ontbreekt ook elk succes.

(Bron: Small business owners flock to Facebook but ROI still falls short study finds)

Deel deze blog