Vier tips om het succes van je nieuwsbrief te vergroten

De digitale nieuwsbrief is dé manier om (toekomstige) klanten aan je te binden. Toch loopt het ook vaak “minder lekker” met de nieuwsbrief van bedrijven.

Vier tips om het succes van de nieuwsbrief te vergroten.

Nieuwe klanten

Een hele tijd geleden schreef ik dat de nieuwsbrief meer toekomst heeft dan Facebook en Twitter. Zo is de nieuwsbrief vele malen efficiënter om nieuwe klanten te werven dan sociale media.

Bestaande klanten

En bestaande klanten gaan ook meer aankopen als ze nieuwsbrieven krijgen die afgestemd zijn op hun interesses.

Tips nieuwsbrief

Toch gebeurt het vaak dat nieuwsbrieven van bedrijven niet het succes hebben zoals hierboven voorspeld.

Vier redenen waarom het fout kan lopen. En evenveel tips om het probleem aan te pakken.

1 – Men weet niet wat men wil bereiken met de nieuwsbrief

Wat is het doel van de nieuwsbrief? Wil men alleen maar extra verkeer naar de website, wil men de bezoeker aanzetten tot aankopen in de webshop of wil men bijvoorbeeld nieuwsbriefabonnees fysiek in de winkel krijgen?

Vaak stuurt men nieuwsbrieven uit zonder dat men vooraf het doel heeft bepaald. Maar hoe kan een nieuwsbrief een succes worden als men niet weet wat het doel is, als men niet kan meten of het succes heeft en als men niet kan experimenteren (A/B-testing) om te zien wat tot de beste resultaten leidt?

Tip: bepaal vooraf wat je met je nieuwsbrief wil bereiken en zorg dat het meetbaar is. Experimenteer met de nieuwsbrief (onderwerp, aanspreking, timing, inhoud, structuur, visueel,…), bestudeer de bijhorende data en kijk wat tot de beste resultaten leidt. Bouw hierop voort om je vooropgestelde doelen te bereiken.

2 – Men weet niet wie de doelgroep is

Nieuwsbrieven worden vaak aangemaakt en uitgestuurd zonder dat men een specifieke doelgroep voor ogen heeft. Maar nieuwsbrieven voor een heterogene doelgroep missen hun effect. Succesvolle nieuwsbrieven zijn op maat gemaakt voor een specifieke doelgroep.

Tip: bepaal je doelgroep(en) (je kunt verschillende nieuwsbrieven aanmaken voor verschillende doelgroepen) en stem je nieuwsbrief volledig af op de behoeften van deze doelgroep(en).

3 – De huidige mailinglijst is niet de doelgroep

Mailinglijsten zijn vaak een erfenis van het verleden, samengesteld uit verschillende lijsten waarvan niemand nog weet hoe ze tot stand zijn gekomen. Het gevolg is dat de data een vertekend beeld kunnen geven: lage openings- en clickrate terwijl de nieuwsbrief bijvoorbeeld wel heel populair is bij een bepaalde doelgroep.

Tip: analyseer je verzendlijst en bekijk welke adressen de nieuwsbrieven nooit openen en welke adressen de nieuwsbrieven wel openen maar nooit klikken. Maak voor deze twee groepen twee aparte verzendlijsten. Je blijft deze twee groepen je nieuwsbrief sturen maar je focust je nu op de “opgekuiste” verzendlijst. Deze geeft je een beter beeld van het succes van je nieuwsbrief.

4 – Men weet niet wat de doelgroep wil

Iemand heeft zich ooit ingeschreven op een bepaalde nieuwsbrief omdat men verwachtte dat de nieuwsbrief een meerwaarde voor hem/haar zou hebben. Maar wat betekent meerwaarde? Welke info verwacht diegene die zich ingeschreven heeft? Een nieuwsbrief uitsturen zonder te weten welke inhoud de ontvanger verwacht leidt onvermijdelijk tot lage opening- en clickrate en uiteindelijk tot het definitief afhaken van de ontvanger.

Tip: ga bij de klantendienst na welke vragen er binnenkomen, check op de website welke pagina’s het populairst zijn en bekijk welke items van je nieuwsbrief het goed doen. Doe A/B testing om te zien of het succes ook niet afhangt van de plaats in de nieuwsbrief, de titel, grafische elementen etc. Steek geen energie in items die keer op keer geen succes blijken te zijn, maar focus je op je succesnummers. Dat is hetgeen je doelgroep van je nieuwsbrief verlangt.