PERSBERICHT - Brand Journalism & Social Newsroom steeds belangrijker

05 March 2015

10-03-2015 - Dinsdag 31 maart vindt het seminar ‘Brand journalism en de rol van een social newsroom’ plaats. Het seminar duurt van 16:30 tot 19:00 in BCN Amsterdam, waarbij wordt ingegaan op het veranderende PR landschap en hoe daarmee om te gaan.

Veranderende wereld vereist snel schakelen

Wie niet meebeweegt met de veranderingen, zal merken dat zijn/haar kennis van traditionele PR en communicatie niet meer genoeg is om te kunnen ‘overleven’. PR- en communicatietool ontwikkelaar PRDESQ organiseert daarom het seminar ‘Brand journalism en de rol van een social newsroom’, waarin de laatste ontwikkelingen binnen het PR vak worden toegelicht en bijgebracht. Het seminar vindt plaats op dinsdag 31 maart 2015, van 16:30 tot 19:00 in BCN Amsterdam. Meer informatie over het seminar vindt u hier.

Toonaangevende gastsprekers

PRDESQ heeft voor het seminar twee toonaangevende gastsprekers bereid gevonden hun visie te vertellen. Als eerste Jeroen Wils, managing partner van PR bureau’s Bepublic en Bereal en een veelgevraagd spreker op internationale communicatiecongressen over brand journalism, PR & public affairs. Hij gaat met name het belang van Brand Journalism toelichten.
Als tweede gastspreker is er Henk Vlaming, voormalig journalist en oprichter van het Nederlands Redactie Instituut. Hij gaat het hebben over hoe journalistiek beter voor bedrijven toegepast kan worden. Tot slot vertelt Marcel Olislagers, founder van PRDESQ, over de mogelijkheden van een social newsroom voor een gerichtere afstemming van informatie naar journalisten.

Wat verandert er?

Door de integratie van social media en de snelle opkomst van content marketing verandert het PR-landschap. Bedrijven gaan steeds meer over tot het zelf produceren en verspreiden van content. In feite worden zij mediabedrijven waarin zij met relevant en actueel nieuws hun geloofwaardigheid en legitimiteit kunnen vergroten. Er wordt daarbij steeds meer gekeken naar journalistieke methodieken om hun actuele content naar een hoger niveau te tillen. Veranderingen waar een communciatie-afdeling of PR bureau steeds meer mee te maken krijgt.

Brand Journalism en Social Newsrooms steeds belangrijker

Brand journalism - beter bekend als bedrijfsjournalistiek - kan helpen om in organisaties nieuwswaardige verhalen te vinden. Moderne ondernemingen doen er goed aan ervaren journalisten te werven die in de organisatie op zoek gaan naar nieuwswaardige stories. Journalisten weten welke verhalen ‘werken’ en slagen erin om die op een toegankelijke, integere manier te vertellen.
Het vernieuwde digitale medialandschap zorgt ervoor dat dat ‘vertellen’ niet meer alleen op de oude traditionele manier gaat. Het vakgebied Public Relations moet snel digitaal gaan innoveren om tegemoet te komen aan de sterk veranderende eisen van opdrachtgevers. Een (social) newsroom wordt daarbij steeds populairder. Tijdens het seminar op 31 maart wordt hier dieper op ingegaan. 

Direct inschrijven voor het seminar kan hier.

Company Information

PRDESQ
B2 - Learn Tower A
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam

Media

Worth sharing?

Andere persberichten